Varukorgen är tom

Garanti

Garantivillkor

Möbeln skall användas för avsett ändamål och funktion samt givna intruktioner. Sitt eller stå inte på rygg- och arm- och nackstöd. Kliv inte på och tryck inte med knä eller händer på sittsar (speciellt rottingsits), stå inte heller på sittplatser. Man skall inte heller gå eller hoppa på möbeln.

Iaktag försiktighet vid upppackning av möbeln. Skär inte upp förpackningen, med t. ex.kniv eller sax, för att inte oavsiktligt ska­da skikt under emballaget. Bered plats för uppackning av möbeln. Före upp-packning bör eventuella, på emballaget utan­på­liggande transportskydd, ha tagits bort. Barn bör inte montera möbler eller aktivera dess funk­­tioner, såsom t ex öppning av bäddsoffa eller uppfällning av extraskiva på klaffbord.

Möbleln bör inte skjutas eller dras. Den skall lyf­­tas i delar den bärande konstruktionen. Man bör också vara uppmärksam så att klädsel och ytbe­handling inte sträcks, skrapas eller skadas.

Möbeln är endast avsett att användas i torra rum i bostadshus, skyddade från skadligt väder och direkt solljus. Optimalt omständigheter är en tem­pe­ratur mellan +15 och 28°C med en luftfuktighet mellan 40 och 65%.

Möbeln skall inte placeras i omedelbar närhet av element, elstad, kakelugn eller andra värme­källor. Minsta avstånd från värmekälla är en meter.

Trädelar skall skyddas mot fukt och nötning. Speciell uppmärksamhet skall ges till trädelars kon­taktytor mot golv. Fuktigt trä, som t.ex. när man skurar golv, kan göra att träet orsakar fläckar på golvet. Se därför till att möbelfötterna är torra.

Vid användning av möbler som är klädda med naturläder bör direktkontakt med hud, animaliska och vegetabiliska fetter undvikas.

Möbler som är gjorda för flera personer (fler­sitssoffor, hörndelar) bör användas på hela ytan av möbeln.

Det kan förekomma små diferenser på +-10% för de i webbshopen angivna måtten i cm/mm. 

Veck på klädsel kan uppstå på grund av tran­sportförpackningen. Efter uppackning bör klädsel återgå till den avsedda formen inom några dagar. Om man vill påskynda processen kan man släta ut veck och forma kuddar och stoppning med hän­derna. Detta skall göras med måtta för att inte istäl­let skapa veck och deformation i materialet. Av­lägsna inte klädsel från möbeln.

Plymåer med kallskum eller silikonfiber behö­ver puffas och formas minst en gång i veckan.

Garanti

1.Tillverkaren garanterar möbelns funktion fö­rutsatt att den är korrekt monterad, placerad och används efter dess funktion och syfte.

2.Garantin täcker dolda fel i 24 månader. Perio­den räknas från leveranstidpunkten till köparen för­utom under de omständigheter som beskrivs under punkt 4.

3. Reklamation skall göras till försäljaren av möbeln. Reklamation skall göras på reklamations­blankett som erhålls från säljaren. En korrekt ifylld blankett underlättar hanteringen av ditt ärende. För­utom den ifyllda reklamationsblanketten be­hövs bilder på den skadade möbeln, ur olika vink­lar och kvitto eller orderbekräftelse.

4.Efter mottagen komplett reklamation kommer försäljaren att besvara ärendet inom 30 dagar. Åtgärd vid reklamation

1.Om tillverkaren medger fel kan kravet i första mötas genom avhjälpning av felet. Det­ta kan antin­gen ske på plats hos köparen eller hos tillverkaren. Då reparation skall ske hos tillver­ka­ren är köparen ansvarig för transport av möbler till försäljnings­stället.

2. Om avhjälpande av felet medför en kvalitativ eller estetisk förlust kan köpare och tillverkare, el­ler köpare och säljare, komma överens om utbyte av varan. Utbyte sker mot en ej defekt vara.

3. Vid den händelse då köpare förhindrar till­verkaren eller säljaren att reparera avtagbara delar, med defekt, på möbel anser tillverkaren och/eller säljaren att köparen har avstått från sitt garanti­anspråk och avslutar därmed reklamationsärendet.

Garantin omfattar inte

1. Skador som orsakats av:

    felaktig transport eller förvaring     felaktig rengöring     husdjur     fuktskador, av vilken typ det än är     vara med ett redan reducerat försäljningspris p g a felaktig funktion eller skada     felaktig användning eller handhavande

2. Färgavvikelser på trädelar är inte orsak till rek­la­mation.

3. Möbler som är tillverkade i blandmaterial, som t ex tyg och skinn, har naturliga egenskaper som man måste ta hänsyn till. Det kan medverka till små rynkor som uppstår på kuddar, stoppning eller plymåer med tiden. Detta är inte grund för reklamation.

4. Sits eller plymåer som har en fyllning av kall­skum och/eller silikonfiber har en benägenhet att ändra form. Detta är en fysisk egenskap hos fyll­ningen som inte är grund för reklamation. Inte heller är fysikaliska egenskaper hos material, som t ex oxidation på nitar eller spikar vid sits- eller ryggstoppning, grund för reklamation.

5. Om köparen själv, eller via tredje part, har gjort ändring på möbeln, åtgärdat eller  reparerat skada upphör garantin att gälla.

6. Fel som omfattas av garanti varken påverkar eller gör att avtal som slutits i samband med köpet hävs. Köparen är fortfarande pliktig att fullfölja ingånget avtal.

Rengöring, skötsel, och underhåll av möbler

Eventuell smuts från kosmetika, drycker, mat­pro­dukter, lera och blod skall rengöras med en mjuk bomullstrasa med en lösning av tvål eller disk­me­del utan tillsatser.

Gnugga inte vid rengöring av smutsiga ytor. När smuts tagits bort borstas tyget med en borste av naturborst mot fibrens riktning i tyget. Smuts bör tas bort omedelbart. Använd inte rengörings­medel som innehåller lösningsmedel, alkohol, foto­gen, vegetariskt eller animaliskt vax, fett eller skölj­medel. Rengöringsmedel  och polish från han­deln används på köparens eget ansvar.

OBS! Prova rengörings- och tvättmedel på ett osynligt ställe på möbeln först för att kontrollera att det inte lämnar synliga märken. För att undvika skador på klädseln bör tygets skötselråd kontrolleras. De finns att få från återförsäljare.

HEMDESIGNERS

Showroom
Garvis Carlssons gata 18
169 41 Solna

OBS! Endast tidsbokning
info@hemdesigners.se
Tel: 073 444 98 99
(Telefontid vardagar 09:00 - 17:00)

© HemDesigners  |  Powered by SiteSmart