Varukorgen är tom

Garanti

Garantivillkor

Möbeln skall användas för avsett ändamål och funktion samt givna instruktioner. Sitt eller stå inte på rygg- och arm- och nackstöd. Kliv inte på och tryck inte med knä eller händer på sitsar (speciellt rottingsits), stå inte heller på sittplatser. Man skall inte heller gå eller hoppa på möbeln.

Vi uppmanar till försiktighet vid uppackning av möbeln. Skär inte upp förpackningen, med t. ex.kniv eller sax, för att inte oavsiktligt ska­da möbel/produkt som finns under emballaget. Bered plats för uppackning av möbeln. Före upppackning bör eventuella, på emballaget utan­på­liggande transportskydd, ha tagits bort. Barn bör inte montera möbler eller aktivera dess funk­­tioner, såsom t ex öppning av bäddsoffa eller uppfällning av extraskiva på klaffbord. Tänk på det att efter transporten kan yttre förpackning blir smutsig därför krävs försiktighet när du tar bort plast. 

Möbeln bör inte skjutas eller dras. Den skall lyf­­tas men det är viktigt att man tar grep på stomme, inte på ben. Man bör också vara uppmärksam så att klädsel och ytbe­handling inte sträcks, skrapas eller skadas.

Möbeln är endast avsett att användas i torra rum i bostadshus, skyddade från skadligt väder och direkt solljus. Optimalt omständigheter är en tem­pe­ratur mellan +15 och 28°C med en luftfuktighet mellan 40 och 65%.

Möbeln skall inte placeras i omedelbar närhet av element, eldstad, kakelugn eller andra värme­källor. Minsta avstånd från värmekälla är en meter.

Trädelar skall skyddas mot fukt och nötning. Speciell uppmärksamhet skall ges till trädelars kon­taktytor mot golv. Fuktigt trä, som t.ex. när man skurar golv, kan göra att träet orsakar fläckar på golvet. Se därför till att möbelfötterna är torra.

Vid användning av möbler som är klädda med naturläder bör direktkontakt med hud, animaliska och vegetabiliska fetter undvikas. Kom ihåg att återfukta läder i regelbundna mellanrum med speciella medel som finns på marknaden för att undvika att läder blir torr och kommer sprickas.

Möbler med sits i rotting behöver rätt skötsel för att rotting är ett naturmaterial som med tiden blir sprött och känsligt för tryck. För att inte rottingen ska spricka och gå sönder måste den underhållas regelbundet. Det gör man genom att duscha rottingen med en sprayflaska varpå du torkar av överflödigt vatten. Vattnet gör att rottingen blir mer spänstig, vilket i sin tur gör att det håller bättre och ger längre livslängd. Man kan även använda blandning av tvålflingor som man löser upp i ljummet vatten och applicerar på baksidan av rottingen. Låt tränga in ordentligt i rottingen och torka sedan av överflödig fukt. Tänk på att aldrig punkt belasta en rottingmöbel genom att tex stå på rottingen med knän eller fötter.

Möbler som är gjorda för flera personer (fler­sits soffor, hörndelar, divandelar och m.m.) bör användas på hela ytan av möbeln för att undvika att fyllningen på sitsen flyttas.

Det kan förekomma små differenser på +-10% för de i webbshopen angivna måtten i cm/mm. 

Veck på klädsel kan uppstå på grund av tran­sportförpackningen. Efter uppackning bör klädsel återgå till den avsedda formen inom några dagar. Om man vill påskynda processen kan man släta ut veck och forma kuddar och stoppning med hän­derna. Detta skall göras med måtta för att inte istäl­let skapa veck och deformation i materialet. Av­lägsna inte klädsel från möbeln.

Plymåer med dun, kallskum eller silikonfiber behö­ver puffas / piskas och formas regelbundet, minst en gång i veckan. Notera att materialen i bland annat din soffa eller fåtölj förändras över tid då du använder den. Normala förändringar är bland annat att tyget töjer sig och vågar sig. Att ett tyg blir vågigt beror på att tyget efter användning blir mer elastiskt samtidigt som stoppningsmaterialet mjuknar och flyttar på sig. Töjning är ett helt normalt fenomen och mjuka tyger töjer sig mer och fortare än grövre. För att undvika att klädseln töjer sig mer än normalt bör man med jämna mellanrum släta ut tyget mot kanterna med hjälp av handen. Mjuka möbler som till exempel soffor, fåtöljer och m.m. borde dammsugas regelbundet. 

Garanti

1.Tillverkaren garanterar möbelns funktion fö­rutsatt att den är korrekt monterad, placerad och används efter dess funktion och syfte.

2.Garantin täcker dolda fel i 24 månader. Perio­den räknas från leveranstidpunkten till köparen för­utom under de omständigheter som beskrivs under punkt 4.

3. Reklamation skall göras till försäljaren av möbeln. Reklamation skall göras på reklamations­blankett som erhålls från säljaren. En korrekt ifylld blankett underlättar hanteringen av ditt ärende. För­utom den ifyllda reklamationsblanketten be­hövs bilder på den skadade möbeln, ur olika vink­lar och kvitto eller orderbekräftelse.

4.Efter mottagen komplett reklamation kommer försäljaren att besvara ärendet inom 30 dagar. Åtgärd vid reklamation

5.Om tillverkaren medger fel kan kravet i första mötas genom avhjälpning av felet. Det­ta kan antin­gen ske på plats hos köparen eller hos tillverkaren. Då reparation skall ske hos tillver­ka­ren är köparen ansvarig för transport av möbler till försäljnings­stället.

6. Om avhjälpande av felet medför en kvalitativ eller estetisk förlust kan köpare och tillverkare, el­ler köpare och säljare, komma överens om kompensation.

7. Vid den händelse då köpare förhindrar till­verkaren eller säljaren att reparera avtagbara delar, med defekt, på möbel anser tillverkaren och/eller säljaren att köparen har avstått från sitt garanti­anspråk och avslutar därmed reklamationsärendet.

Garantin omfattar inte

1. Skador som orsakats av:

 - felaktig transport eller förvaring     - felaktig rengöring    - husdjur    -  fuktskador, av vilken typ det än är    -  vara med ett redan reducerat försäljningspris p g a felaktig funktion eller skada     - felaktig användning eller handhavande - normal slitage - färgskiftningar - pilling eller andra normala förändringar under en produkts livscykel.

2. Färgavvikelser på trädelar samt färgprover och färdig produkt är inte orsak till rek­la­mation.

3. Möbler som är tillverkade i olika tyger eller blandmaterial, som t ex tyg och skinn, har naturliga egenskaper som man måste ta hänsyn till. Små rynkor som uppstår på kuddar, stoppning eller plymåer med tiden är helt normal och är inte grund för reklamation.

4. Sits eller plymåer som har en fyllning av dun, kall­skum och/eller silikonfiber har en benägenhet att ändra form. Detta är en fysisk egenskap hos fyll­ningen som inte är grund för reklamation. Inte heller är fysikaliska egenskaper hos material, som t ex att tyget töjer ut sig, oxidation på nitar eller spikar vid sits- eller ryggstoppning, grund för reklamation.

5. Om köparen själv, eller via tredje part, har gjort ändring på möbeln, åtgärdat eller  reparerat skada upphör garantin att gälla.

6. Fel som omfattas av garanti varken påverkar eller gör att avtal som slutits i samband med köpet hävs. Köparen är fortfarande pliktig att fullfölja ingånget avtal.

Rengöring, skötsel, och underhåll av möbler

Eventuell smuts från kosmetika, drycker, mat­pro­dukter, lera och blod skall rengöras med en mjuk fibertrasa eller bomullstrasa med en lösning av ekologisk tvål eller disk­me­del utan tillsatser.

Gnugga inte vid rengöring av smutsiga ytor. När smuts tagits bort borstas tyget med en borste av naturborst mot fiberns riktning i tyget. Smuts bör tas bort omedelbart. Använd inte rengörings­medel som innehåller lösningsmedel, alkohol, foto­gen, vegetariskt eller animaliskt vax, fett eller skölj­medel. Rengöringsmedel  och polish från han­deln används på köparens eget ansvar.

OBS! Prova rengörings- och tvättmedel på ett osynligt ställe på möbeln först för att kontrollera att det inte lämnar synliga märken. För att undvika skador på klädseln bör tygets skötselråd kontrolleras. Tveka inte kontakta vår Kundtjänst vid frågor och skötsel.

Nya viskosmattor luddar därför bli inte orolig om just din matta börjar ludda. Dammsug mattan efter behov utan borste för att få bort överflödiga fibrer och efter en tids användning kommer luddandet att avta. Viskos är mycket känsligt för väta och all typ av spill från vätska lämnar fläckar på mattan. Detta gör att vi inte rekommenderar att mattan används på platser där den utsätts för detta, exempelvis under matbordet eller i hallen. Om du önskar att mattan ska hålla längre och behålla sin lyster kan du kontakta fackman som kan impregnera den.

HEMDESIGNERS

Showroom
Garvis Carlssons gata 18
169 41 Solna

OBS! Endast tidsbokning
info@hemdesigners.se
Tel: 073 444 98 99
(Telefontid vardagar 09:00 - 17:00)

© HemDesigners  |  Powered by SiteSmart